Istina uvijek čovjeka vodi na pravi put

Druga nedjelja adventa  2017-b                        
Druga nedjelja Adventa je nedjelja Ivana Krstitelja, posljednjeg proroka Staroga Zavjeta.
Tko je Ivan Krititelj?

 • Evanđelista Luka izvješćuje da je to sin Zaharije i Elizabete.
 • On je već od majčine utrobe pun Duha Svetoga.
 • Elizabeta i Blažena Djevica Marija su rođakinje.
 • Mnogi su se pitali što će biti od ovoga djeteta?

Do svoga javnog nastupa pred Izraelom, Ivan boravi u pustinji.
A pustinja je škola Duha Svetoga.
I zaista je to prejaka škola, a to potvrđuje i sam Isus kad kaže:
“ Među rođenim od žene nitko nije veći od Ivana.“  
Nije ni čudo što Isus tako tvrdi, jer Ivan provodi svoj život pred
„Živim Bogom“.
Imao je božansku naklonost.

 • Tako Ivan evanđelista kaže: „Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan“. Prevedemo li njegovo ime dobit  ćemo značenje: “božanska naklonost“.
 • Nadalje, Ivan Evanđelista kaže: „On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo“ (Iv  1,6-7).

Kako je Ivan Krstitelj bio ispunjen Duhom Svetim i predan Božjoj volji, mogao je upućivati i na „tajne Božje“.

To potvrđuje i Sv. Pavao kad kaže: „Duh sve proniče, i dubine Božje... što je u  Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega (1 Kor 2,10-12)
Bio je to prvi čovjek ove planete, Prosvijetljen Duhom Božjim, koji je spoznao „Svjetlo Svijeta“, a da ga prije nikada nije susreo.
Mogao je zato ustvrditi: „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ (Iv 1,29)

 • Ovaj čovjek s Duhom Svetim upoznaje „Živoga Boga“.
 • On otkriva i mogućnost nove spoznaje Boga, a ona je moguća jedino ako čovjeka vodi Duh Sveti.
 • Zato on snažno odašilja poruku da dolazi onaj koji neće samo krstiti vodom nego i Duhom Svetim.

A to je Živi Bog među ljudima, Isus Krist.
Postavlja se pitanje, možemo li mi u svom vremenu vršiti ulogu Ivana Kristelja?
Možemo, ali samo pod uvjetom, ako znamo što trebamo raditi, bolje rečeno, ako znamo što je istina?

 • Bez istine ne možemo ni mi kvalitetno živjeti, a još manje razumjeti ispravno Božji svijet i u njemu popravljati putove.
 • Istina uvijek čovjeka vodi na pravi put, a zabluda uvijek čovjeka vodi u propast, na krivi put. Bilo bi potrebno upisati školu Duha Svetoga kao i Ivan Krstitelj.
 • Bog je zaista pomogao čovjeku svojom Objavom preko mnogih Proroka, a osobito preko svoga Sina, Isusa Krista.

To su one istine koje čovjek svojim razumom nikada ne može potpuno rasvijetliti.

 • Ne zaboravimo, Bog je sam o sebi progoviro kakav je.
 • Ali, progovorio je i o čovjeku.

Zašto je takav, i koji Bog ima cilj sa svojim stvorenjem.
Ima tu još mnogo, mnogo drugih istina, koje mi u najkraće imamo sažeto u našem Apostolskom vjerovanju.
Vjerujem u Boga Oca, Stvoritelja neba i zemlje. Vjerujem u Isusa Krista, Sina Njegova, koji je  začet po Duhu Svetom  i rođen od Blažene Djevice Marije – Nove Eve.
Vjerujem u Duha svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće mrtvih i život vječni.
Ovo je Božansko učenje, ili Božanska objava zapisana u Svetom Pismu - Bibliji, koja je Božjim Duhom nadahnuta.
I jedino nas Škola Duha Svetoga može odvesti do tajne „Živoga Boga“.
Ako tu školu još nismo uspisali, onda smo kao i Filip, koji moli Isusa da mu pokaže svoga Oca.
A Isus mu kaže: „Tko  vidi mene, vidi i Oca“.
Ako već nismo iskosritili snagu Duha Svetoga, iskoristimo barem snagu vlastitog razuma.
Zima je. Mnogi dimnjaci  dime.
Razum vidi dimnjake iz kojih se dimi i kaže: sigurno tu ima i vatre, iako vatru nije vidio.
A osim toga, netko je morao i vatru naložiti.
To meni govori moj razum.

 • Zar mi razum ne govori što sve vidim oko sebe?
 • Zar mi razum ne govori kao i Ivanu Kristitelju: „Evo Jaganjca Božjega“.
 • Zar mi nije dovoljno da znam da se zemlja za 24 sata okrene oko svoje osi, a oko sunca se okreće brzinom 30 km.u sekundi. I to u sekundi. Sekunda je velika mjerna jedinica. Ne daj  Bože da sekundu zakasni.
 • Zar moj razum nema problema sa Stvoriteljem, ako zna, da na  Mliječnoj stazi u svemiru juri velikom brzinom 200 milijardi zvijezda. I niti jedna ne smije zakasniti ni milijuniti dio sekunde.

Apsolutna točnost. Savršeno, baš onako kako je Savršen tvorac  Svemira.

 • Zar moj razum nema problema kada zna da u jednom ljudskom oku ima 75 milijuna cjevčica ili končića koji sve na daljinu i na blizinu u istom trenu vidi  kao oštru sliku. Što je najsavršeniji foto aparat u usporedbi jednog oka. 
 • To isto oko ima oko 3 milijuna čepića za brzo učitavanje spektra boja. I sve vidimo od jednom u tisućama nijansi. 

A što reći o tisućama raznih oblika samo cvijeća ili biljaka, njihovih boja i mirisa? Koja je to mudrost, ljepota i dobrota po Stvoritelju.

Zar nije Einstein, mogao biti nadahnut tekstom Svetog Petra koji kaže:" Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan." (2 Pt 3) Zar to nije nadahnuće razuma za njegovu teoriju "relativiteta".

Mogu li ja danas biti Ivan Krstitelj i pripremiti put  Gospodinu?
Mogu ako dopustim da Duh Sveti progovori preko Riječi Božje, razuma ili savjesti. Ako upišem školu Duha Svetoga.
Htio je to biti i Psalmista, kad u svom 85 Psalmu kaže: „Da poslušam što mi to Gospodin govori..“