Uvijek ima Onaj koji objavljuje tajne, i uvijek bi tako! (34.tj.ut.)

Uvijek ima Onaj koji objavljuje tajne, i uvijek bi tako! (34.tj.ut.)

*********

Dn 2, 31-45: Okrutni kralj Nabukodonozor, koji je odveo židovski narod u babilonsko ropstvo, sanjao je čudan san. Zatražio je od svih svojih mudraca, kakvih je u to doba na poganskim dvorovima bilo, da mu oni ispričaju što je on sanjao. „To je ne moguće kralju“, uslijedio je jedinstven odgovor. Danijel zato saznao, te je zatražio da ga odvedu kralju. Reče mu: „Tajnu koju istražuje kralj ne mogahu kralju otkriti mudraci, čarobnjaci, gataoci i zaklinjači; ali ima na nebu Bog koji objavljuje tajne“. Poče zatim sam pričati san što ga je Nabukodonozor usnio: „Ti si, o kralju imao viđenje: Gle, kip, golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom, strašan za oči. Ti si promatrao: iznenada se odvali kamen a da ga ne dodirnu ruka, pa udari u kip, u stopala od željeza i gline, te ih razbi. Tada se smrvi najednom željezo i glina, mjed, srebro i zlato. I sve postade kao pljeva na gumnu, i vjetar sve odnese bez traga. A kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo te napuni svu zemlju“. Kralj je prestrašeno gledao Danijela koji mu je s takvom točnošću opisao ono što je sanjao. Potom Danijel poče tumačenje: „Ti, o kralju kraljeva, komu Bog Nebeski dade kraljevstvo, silu i moć i slavu: ti si glava od zlata. Poslije tebe ustat će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće, od mjedi, koje će gospodariti svom zemljom. A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza, poput željeza koje satire i mrvi. A što si vidio željezo izmiješano s glinom: oni će se miješati, (mislio je na porobljene narode) ali se neće održati zajedno. U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka. Kralj je zadivljen i zbunjen, zahvali Danijelu koji ima toliku moć da svojim vjernima otkriva tajne budućih vremena. Ovom pričom, sveti pisac želio je poučiti da je već od vremena Babilonaca bilo predskazano da će se poganska kraljevstva izmjenjivati u sve manjem sjaju a sve većoj okrutnosti do željeznog kraljevstva, koji upravo traje. Ali će Bog naposljetku svojom moći i svojim kraljevstvom uništiti svaku drugu moć i svako drugo kraljevstvo. A ona će ustupiti mjesto novom kraljevstvu, vječnom kraljevstvu koje će biti takvo jer biti utemeljeno u Bogu: kraljevstvo nebesko. Isus koji će sebe sama nazvati Sinom Čovječjim primijenit će na sebe sliku ugaonog kamena, koji je najprije bio odbačen i sliku kamena temeljca, misleći pritom sasvim jasno na kamen, odvaljen s brijega koji će razbiti svakoga onoga na koga bude pao.

********

Lk 21, 5-11: Isus u svojoj eshatološkoj besjedi priča o ljepoti Hrama kojeg resi divno kamenje i zavjetni darovi, ali: „Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.“ Teško proročanstvo izazvalo je odmah upit: „Učitelju, a kada će to biti?“ Da: „Bit će onda kada narodi ustanu protiv naroda i kraljevstva protiv kraljevstva“I bi tako! Ustali narodi protiv naroda židovskog i kraljevstva protiv židovskog kraljevstva, preživjela je smo mala Kristova crkva, kao građevina, i kao zajednica vjernika.