Otkrivaju li Danijel i Isaac Newton tajnu koja upravlja ljudskom poviješću (6.8.2022.) - Blagdan Preobraženja

Otkrivaju li Danijel i Isaac Newton tajnu koja upravlja ljudskom poviješću (6.8.2022.) - Blagdan Preobraženja

Dn 7, 9-10.13-14: Tekst proroka Danijela je 'apokaliptičan', što znači da nam otkriva tajnu koja upravlja ljudskom povijesti. Uz onu svakodnevnu ljudsku povijest u kojoj se odvijaju događaji prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, postoji i vječni naum Božji koji vodi sva zbivanja i raspoređuje ih tako da se taj vječni plan ispuni. Postoje dakle, dva lica povijestijedno koje je vidljivo i drugo skriveno kojega Prorok otkriva. To upravo čini prorok Danijel. Danijel želi potvrditi postojanje vječnog Božjeg kraljevstva nasuprot kraljevstvu ljudske oholosti. A ono mora biti očitovano u 'Sinu čovječjem'.

2 Pt 1,16-19. Sva starozavjetna obećanja ispunila su se u Kristu. On je onaj i onakav kakva su ga najavljivali proroci, što vidimo i kod proroka Danijela. To je potvrdilo njegovo preobraženje i Božji glas s neba. Svjedoci su Petar, Jakov i Ivan. Kako je Krist najveći od svih proroka i posljednji, u njemu je dana sva Objava. Apostolsko svjedočanstvo o događaju Gospodinova preobraženja govori o veličanstvenoj činjenici stvarnog i istinitog događaja, a ne o nekoj izmudrenoj priči. Radi se o Božjoj Objavi s neba u kojoj je Isus proglašen ljubljenim božanskim Sinom. Blagdan preobraženja može s pravom nositi i drugi titul, a to je: 'Božje lice', jer su apostoli vidjeli kako ono izgleda u očitovanju Gospodinova preobraženja. Objava o Isus Kristu nije više apokaliptična, ona polako postaje činjenica u ovom kozmičkom događaju Preobraženja Gospodinova.

Mk 9, 2-10: Evanđelje donosi stvarne detalje događaja Preobraženja Gospodinova. On je ustvari susret nebeskog i zemaljskog svijeta. Isusovo lice svijetli kao lice pravednika kod uskrsnuća, jednako sjajnom suncu. Ovaj prolazni događaj objavljuje skori događaj koji će postati stvarnost po Gospodinovu uskrsnuću. A kad uskrsnuće postane stvarnost, apostolsko svjedočanstvo o Preobraženju, postaje siguran uvod u konačnu Objavu u punini, što je za Mesiju već davno najavljeno. Sve postaje otkriveno, to jest objavljeno i više nema potrebe za prorocima.