Sv. Joakima i Ana

Sv. Joakima i Ana - 26. 7.

Sir 44, 1.10-15: Knjiga Sirahova spada u grupaciju Mudrosnih knjiga. Na današnji blagdan sv. Joakima i sv. Ane, čitamo prvo čitanje iz Knjige Sirahove u kojoj se opjevavaju slavni muževi i žene u povijesti izraelskog naroda. Treba istaknuti, da pisac ne želi pisati samo povijest kao činjenicu o ljudima, prostoru i vremenu, nego on predstavlja sveca svoga naroda kao ljude koji su voljeli mudrost i koje je mudrost vodila putem svetosti. Kako prava mudrost uvijek dolazi od Boga, ona ima snagu odgajati ljude, te im osigurati sreću života. Vrlo je bitno istaknuti osebujne karakteristike ljudi o kojima piše Sirah, što ćemo sada i učiniti. Djela se takvih pobožnih ljudi ne zaboravljaju, jer u potomcima njihovim ostaje bogata baština. Djeca im se vjerno drže zavjeta i dovijeka loza njihova ostaje. Ne briše se njihova slava i dika dok tijelo počiva u miru, a ime živi za sva pokoljenja. Njihova se mudrost življenja naviješta i slavi. Pravednost je njihova vječna nagrada na budućem svijetu. Pravednost u Starom zavjetu možemo prispodobit svetosti u Novom zavjetu. Sveti Joakim i Sv. Ana pripadaju vremenu staroga Zavjeta, ali njihova mudrost življenja ne pripada samo povijesti jednog vremena, nego je vječna, vječna onako, kako je Božja mudrost vječna. Oni su iščekivali Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njima.

Mt 13,16-17: Današnje Evanđelje je kratko, ali ima snažne poruke. Uzeto je iz drugog poglavlja u kojem Isus propvijeda u prispodobama, a zaključci su s veoma snažnim porukama. Dok priča o Riječi koju sijač- Bog sije, i tlu koje prima Riječ-sjeme, kaže: „Tko ima uši, neka čuje!“ Naime, onima kojima je dano znati i razumjeti riječi Isusove, njima Isus kaže: “Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.“ Otvorenim će se dušama na blago baštinjeno iz Staroga Saveza dodati savršenstvo što ga donosi Novi Savez. Zatvorenim će se pak oduzeti i ono što imaju. Mnogi gledaju, a ne vide, i slušajući ne čuju. Zato Isus danas u Evanđelju poručuje: „Blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju.“ Mnogi su prije vas iščekivali Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bio je na njima.