Toga je dana Presveto Trojstvo objavljeno potpuno

Duhovi 2024-b

Kršćanska braćo i sestre!

Na dan Pedesetnice (nakon sedam vazmenih nedjelja) Kristov se Vazam dovršuje izlijevanjem Duha Svetoga, koji je očitovan, darovan i priopćen kao božanska Osoba: iz svoje punine Krist, Gospodin, izlijeva Duha u izobilju (Dj 2,33-36)
Toga je dana Presveto Trojstvo objavljeno potpuno.
Svojim dolaskom, a on ne prestaje dolaziti, Duh Sveti uvodi svijet u „posljednja vremena“, u vrijeme crkve  (KK 1302)

Sveti Pavao govori kako je Bog svoju ljubav izlio u srca naša po Duhu Svetom koji nam je dan (Rim 5,5)

Ali, kako je ljudska narav ranjena, prvi učinak Ljubavi je oproštenje grijeha. To je zajedništvo s Duhom Svetim (2 Kor 13,13)

Zahvaljujući toj snazi Duha Svetoga, djeca Božja mogu donositi plodove.

A oni su:  ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost (Gal 5,22-23)

Duh je naš život i što se više odričemo sebe, to se većma po Duhu ravnamo (Gal 5,25)

         Danas je rođendan Crkve!

 

Bilo je to na dan kada Židovi svetkuju blagdan žetvenih radova, pedeseti dan iza Pashe. Jeruzalem je pun hodočasnika iz svih krajeva zemlje. Upravo toga dana Isus izvršava svoje obećanje.
Poslanje Krista i Duha Svetoga ostvaruje se u Crkvi  koja je tijelo Kristovo i Hram Duha Svetoga.
Tom snagom Kristovi vjernici bivaju pridruženi zajedništvu s Ocem u Duhu Svetomu.

Apostolska zajednica duboko je doživjela dolazak Duha Svetoga. Gotovo je na svakoj stranici u Djelima apostolskim prikazano djelovanje Duha Svetoga.

Plodovi Duha Svetoga bili su vidljivi.

Duh Sveti je osoba i zato rezultat uspjeha je suradnja s Duhom Svetim.

         On posvećuje Crkvu i njezine članove i zato je biće Crkve sveto.
Bez njega se ne može podijeliti niti jedan sakrament.

Ni krštenje kao rođenje iz vode i Duha,

niti  Euharistija,

njegovom snagom događa se oproštenje grijeha.

„Primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe bit će im oprošteni“ ( Iv 20, 22)
Osobito valja istaknuti snažne karizme ili posebne darove koje Duh Sveti daje.
Često takve osobe susrećemo u svakodnevnom životu.
Isus kaže poslat ću vam Duha Branitelja.
Kako je Crkva putnica na zemlji, Duh Sveti je njen suputnik.

Ne samo da će biti Branitelj nego će je upućivati u Istinu i voditi Putem.

           Na tom Putu on će je poučavati i trajno dozivati u pamet Isusove riječi. Zato ga Isus zove „Duh Istine“.

Nije čudo što Petar hrabro izlazi pred mnoštvo.
On prepoznaje trenutak snagom Duha Svetoga.
           Duh otvara i srca slušatelja, oni se obraćaju i u vjeri prepoznaju Isusa Nazarećanina.
Oni se krste i ulaze u Crkvu, novi Božji narod. Taj dan sabralo se oko tri tisuće vjernika.
To je čudo Duhova. Ljudima je to nemoguće.
Duh tvori Crkvu. Bez Duha Svetoga bila bi to skupina Isusovih prijatelja.
Duh Sveti Crkvu i njezine vjernike trajno posvećuje i djeluje u njezinim sakramentima.
Crkva je zaista nezamisliva bez Duha Svetoga.
Ona Duhu Svetom duguje sve.
Zato i molimo:
„Dođi Duše presveti...“
„O doći stvorče, Duše Svet...“ "Pošalji Duha svojega gospodine, i obnovi lice zemlje."

       Župnik