Neizmjerna se ljubav ne drži logike, ona nadilazi pravednost (9.tj.k.g.č.)

Neizmjerna se ljubav ne drži logike, ona nadilazi pravednost (9.tj.k.g.č.)
***********
2. Tim 2, 8-15:
Pavao ovo poglavlje piše svome duhovnom sinu Timoteju da jača milošću koja mu je darovana u Kristu Isusu. Tako ćeš jedino moći čuvati i dalje prenositi pravi nauk apostolske predaje. Pavao želi svome dragom prijatelju Timoteju dati i posljednje upute glede apostolovih muka i patnji. Ne zaboravi, poručuje Pavao, Isus živi...! Njegov put kroz patnje i smrt do uskrsnuća također je put spasenja njegovih učenika. Ako su okovi na rukama, nisu na Riječi koju propovijedaš.Smrt s Kristom jamči i život s uskrslim Kristom. Ustrajnost u patnji osigurava sudjelovanje u kraljevanju s Kristom.
Drugim riječima, nije jednostavno biti kršćanin. Ja to najbolje znam, a tebi Timoteju trebat će mnogo odlučnosti da se ne izgubiš u svakodnevnim brigama ili beskorisnim raspravama iz kojih najčešće izbijaju podjele. Naše ponašanje mora pokazati istinitost o čemu govorimo i čvrsto stati uz istinu, ali uvijek s ljubavlju i nikoga ne vrijeđati.
Ali jedno znaj, ljudska logika očekuje, da će na ljudsku nevjernost Krist odgovoriti također nevjernošću. Ali ne!
Neizmjerna se ljubav ne drži logike. Ona nadilazi pravednost. I na tom se temelji nada spasenja. Ali zapamti, daleko je bolje i sigurnije dokazivanje vjere dobrim životom nego pametnim raspravama, kojima su sklona upravo grčko - židovska mudrovanja. Uvijek budi spreman stati pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti.

*************

Mk 12, 28-34: U nizu pitanja s kojima su farizeji, saduceji i pismoznanci nastojali uhvatiti Isusa u riječi ili djelu i danas čujemo još jedno, treće po redu. Prvo pitanje su postavili farizeji: Treba li rimskom caru plaćati porez? Drugo su pitanje postavili saduceji: Kome će pripasti žena o uskrsnuću jer su je imala sedmorica braće za ženu? Treće pitanje postavljaju pismoznanci: Koja je zapovijed prva od sviju? Isusov je stav jasan i u prvom i drugom pitanju, a u trećem kaže: „Ljubi Gospodina Boga svojega... i druga, ljubi bližnjega svoga...“ Ako su se Farizeji, saduceji i pismoznanci nadali krivim odgovorima, razočarali su se. Iznenađujuća Isusova mudrost utišala je njegove osporavatelje, ali on još nije s njima svršio.