Na taj način čovjek postaje čovjekom, znate li vi možda drugi put?

Trideseta nedjelja kroz godinu 2023-a

Idući u susret blagdanu Sviju Svetih biblijska čitanja nas pozivaju na svetost „kršćanskih zajednica“ i osobnu svetost.
Ako promotrimo poruke sv. Pavla, koji je opčinjen Kristovom ljubavlju prema Ocu Nebeskom i čovjeku, otkrit ćemo da je za Pavla Kristov Put ljubavi, jedini put kršćanske svetosti. Evo poruke sv. Pavla: 
„A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama! Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime (1 Sol 3,11-13).
Čovjek može biti po rođenju nadaren za neka velika djela, ali nadarenost se ne može steći vježbom, ona je dar.

Da bi se nadarenost razvila i rasla, potrebno je mnogo marljivosti i vježbe.

I vjera, koja je dar od Boga u sakramentu krštenja, mora se njegovati kako bi izrasla u snažnu djelatnu ljubav, koja jest svetost.
Ne prestaje Pavao tvrditi: …“ braćo trudite se oko ljubavi prema Bogu i bližnjemu“.
Na taj način čovjek postaje čovjekom.

U takvom hodu, korak po korak, Bog nas preobražava u onoga čovjeka koga je on u svom stvaranju zamislio.
Naziđuje Pavao Kristov temeljni zakon života koji je zakon ljubavi prema Bogu i bližnjemu i tvrdi da se čovjek mora dati 
opčarati ljepotom Božjom i ljubiti ga „svim srcem svojim i svom dušom svojom“.

Tek tada je moguće da čovjeka božanska snaga preobrazi za svakidašnji život među braćom ljudima.

On poziva da kršćani svoju svetost, očituju u svom svakidašnjem životu, a nju je moguće produbiti većom ljubavi.

Bog nas na svetost poziva, jer on je svet i „koji to odbacujete, ne odbacujete čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega Duha Svetoga“ (1 Sol 4,8).

„ A za bratsku ljubav ne trebam vam pisati jer ste sami od Boga poučeni da se ljubite među sobom“ ( 1 Sol 4,9).

Braćo i sestre, slušajući ove riječi, ljudski je život zaista čudesan jer „ što oko nije vidjelo i uho nije čulo, što srce čovjekovo nije zaželjelo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube“, kaže sv. Pavao.
Sv. Pavao zna da živi u svijetu kojega je Bog stvorio, a kojega je Krist otkupio, a kršćani ga trebaju mijenjati prema većem stupnju svetosti i savršenstva.
Upravo su i Krist i Pavao svjedoci vremena u kojem se život očitovao bez Boga. A tamo gdje čovjek negira ili zaboravlja svoga Stvoritelja podižu se idoli.
Svi mi znamo koja imena danas nose ti lažni bogovi.
Uskratimo im službu i pokornost radi Boga i ljudi.

Jer ti lažni bogovi koji su se danas učvrstili nisu neprijateljski raspoloženi samo prema Bogu, oni su i ljudima neprijatelji.

Takvi lažni bogovi siromašne preziru i s dvije trećine čovječanstva ne žele uopće razgovarati.

Svijet mora raskrinkavati te idole.
Ostanimo uz jednog i pravoga Boga. Njegovo je ime Ljubav.
           Ali to mogu samo oni koji ne traže samo sebe, nego znaju i za ljubav.
Ne zaboravimo: “Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge“ (Mt 20,28)
Tako se Isus predstavio svojim bližnjima. „Primjer sam vam dao i vi tako činite…“ kaže Isus na svom oproštaju s apostolima.
I Krist odbacuje svaku dvoličnost, jer ona smeta međuljudskim odnosima i uspostavi zakona ljubavi.

Ako tako nije svijet se nema čime dičiti jer jednom rukom gradi a drugom razgrađuje.

Ako zaista želimo promjene kakve su učinili Krist i Pavao, onda se u tom smjeru valja angažirati u mnogobrojnim prilikama: u „visokoj politici“, i u onoj „svakodnevnoj“, u formiranju javnog mnijenja koje je u duhu kršćanskog služenja Bogu i čovjeku.
Velika je ludost graditi društveni poredak bez neophodnog temelja, a on je Bog.
A Bog je Ljubav.
Pitajmo se: što je čovjek ako je Bog Ljubav?

Župnik