SAKRAMENTALNA SKRB U OBITELJI ZA USKRS 2016.

                           

SAKRAMENTALNA SKRB STARIJIH I BOLESNIH ZA  USKRS 2016. kod kuća

           
   

ispov.

prič.

pom.

smrt

     

ispov.

prič.

pom.

smrt

 

1

Kovačević Mara

*

*

*

crkvi

plava d.

1

Babić Anđa

*

*

   

babići

2

Brnić Luja

   

*

 

plava d.

2

Senić Kata

*

*

*

 

via Bosna

3

Barukčić Milka

*

*

*

 

raskrsnica

3

Senić Tomo

*

*

   

k.kate

4

Brajnović Danica

*

*

   

p. putaJurice

4

Marić Serafina

*

*

*

 

iza Jurkića

5

Agatić Filip

*

*

     agatići

5

Pavolić Jozo

*

*

*

 

prije fujte

6

Agatić Janja

*

*

   

ž.filipa

6

Pavlović Ruža

*

*

*

 

ž.joze

7

Čančar Kaja

*

*

     zelena ogr.

7

Jurkić Anđa

*

*

*

crkva

k.tome

8

Brnić Grgo

*

*

     p.potop

8

Jurkić Ivka

*

*

*

 

tomo

9

Popić  Anđelka

*

*

   

k. Grge

9

Dominović Ivka

*

*

*

 

Lukači

10

Jović Mara

*

*

   

k. Grge

10

Marić Anica

*

*

*

 

via bosna

11

Agatić Mato

*

*

   

na kraju sela

11

Šimić Franjo

*

*

*

 

susjed

12

Agatić Mara

*

*

   

ž. Mate

12

Šimić Danica

*

*

*

crkva

ž.franje

13

Stanić Ivka

*

*

   

u Agatićima

13

Brajnović Ivka

*

*

*

 

k.pavlović

14

Kovačević Ana

*

*

   

k. Ivka Stanić

14

Mazalović  Mara

*

*

   

p.zgrada
oker

15

Martinović Ruža

*

*

Jure

 

k.Ivke Stranć

15

Ćulap Ivka

*

*

   

zajedn0
križ rask.

16

Marić Ana

*

*

*

crkvi

k.stipe agat.

16

Ćulap Jela

*

*

   

zajedno

17

Brnić Marija

*

*

*

 

žena Ive

17

Protrkić Ruža

*

*

*

 

k.Marice

18

Pušeljić Stijepo

*

*

   

susjed

18

Babić Gina

*

*

   

babići

19

Marić Marta

*

*

   

Stjepo Kovač-

19

Ćulap Juro

*

*

   

k.m.Ćulap

20

Protkrić Dragan

*

*

*

 

p.puta Pavl.