IZVJEŠĆE O RADU CARITASA U ŽUPI NOVO SELO-BALEGOVAC


Na sastanku Župnika i članova Župnih vijeća iz Doborskosg dekanata ( cca.100 vijećnika) 26.rujna 2015. u Odžaku, predstavljeni su Izvještaji o radu župnih Caritasa. Izvještaj o radu Caritasa u našoj Župi donosimo u cijelosti.

 

Župa Novo Selo – Balegovac
broj:86/15.

 

 

Izvješće iz Župe Novo Selo – Balegovac o radu župnog Caritasa na dekanatskom sastanku Župnih vijećnika u Odžaku
26. rujna 2015.g.

 

Na prostoru župe Novo Selo - Balegovac osnovana je prije dvije godine „SAMARITANSKA ZAJEDNICA“ koja u svom programu rada ima sljedeće odrednice:

-          Caritativnu skrb za najsiromašnije osobe

-          Socijalno – caritativnu skrb za osamljene osobe

-          Medicinsku skrb za slabo pokretne i bolesne osobe

-          Pastoralnu skrb za sve starije osobe u Župi

 

Caritativna skrb za siromašne osobe

Zajednica na skrbi ima 20 osoba kojima se pruža: materijalna pomoć u hrani i odjeći, medicinska u lijekovima, dovoz i odvoz na preglede u Dom zdravlja vozilom koje posjeduje Samaritanska zajednica, mjerenje tlaka, masnoće i šećera u krvi u njihovoj kući. Ova grupacija može zatražiti u svako vrijeme pomoć svih vrsta.

Socijalno - caritativna skrb za osamljene osobe

U grupi osmaljenih, ali ne siromašnih Zajednica ima 60 osoba. Većina tih osoba je osamljena i treba tjednu socijalnu skrb radi socijalizacije, nekima koji su bolesni pružaju se medicinske usluge: mjerenja tlaka, šećera i masnoće u krvi, donošenje lijekova ili odvoza k liječniku ili čišćenje životnog prostora, ali oni to plaćaju jer imaju negdje djecu u svijetu. Ova grupacija ima pravo na socijalizaciju kroz kućnu posjetu i razgovor dva puta mjesečno ali može zatražiti pomoć u okviru svojih materijalnih mogućnosti iz svih ostalih navedenih područja.

Madicinska skrb za slabo pokretne i bolesne osobe

U ovu grupaciju spadaju svi koji su članovi Župe, a njima se posreduju raznorazna pomagala iz područja medicinske skrbi i posredovanja liječničkih pregleda kući ili u Domu zdravlja. Pružanje skrbi se u većini slučajeva ne naplaćuje, osim ako oni koji to mogu onda financijski podupiru rad Zajednice.

 

Pastoralna skrb za sve starije osobe u Župi

U organizaciji Samaritasnke zajednice i koordinaciju sa Župnikom dva puta godišnje sve starije osobe u Župi u Župnoj crkvi imaju svoje POKORNIČKO, EUHARISTIJSKO I SLAVLJE SAKRAMENTA BOLESNIČKOG POMAZANJA.
Poslije svakog sakramentalnog slavlja u Župnoj dvorani imaju svoju zakusku i druženje u Župnoj dvorani. Na ovu sakramentalnu skrb Zajednica dovozi sve slabo pokretne osobe.
Voditeljica zajednice gospođa SPOMENKA IVANKOVIĆ koordinira sve svoje usluge kroz grupacije koje određuje Župno Ekonomsko vijeće sa Župnikom.
Voditeljica koordinira sa Župnikom zatraženu sakramentalnu skrb koja je vanredno potrebna na terenu.

Voditeljica je jednom tjedno osigurava dežuru u svom uredu u Pastoralnom centru (srijeda od 10:00 do 12:00 sati) za sve Župljane koji žele razgovarati iz područja njezine nadležnosti.

___________________                                                                          ________________                                            

Spomenka Ivanković, voditeljica                                                             Matija Šimić, župnik