SAMARITANCI U AKCIJI

Samaritanci su u veljači 2015. pokrenuli svoju kreativnu radionicu u kojoj žele izrađivati suvenire za domaće i inozemno tržište. Svojim caritativnim kreacijama žele podržati rad svoje Zajednice u skrbi  za starije i bolesne osobe.