Caritas u Župi u 2021.

FONDACIJA CARITASA U 2021

Pastoralno-caritativni rad u Župi vode: Mara Lukač Bone i Kristina Agatić Pave

 
   

br.

Datum

Djelovanje na terenu i opis ulaza

Ulaz

Preuzimanje

Izlaz

           

1

1.1.

Prenos sredstava iz 2020.

582,28

   

2

1.1.

Zavjeti u prosincu 2020

210,00

   

3

**

Udovičić Ilija Mijata

50,00

   

4

5.1.

Lucić Stažija Ive

50,00

   

5

17.1.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A. -siječ.

 

200

 

6

8.2.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A. -veljač.

 

200

 

7

**

Barukčić Ivka Joze

100,00

   

8

21.2.

KUD

50,00

   

9

15.3.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A.-ožujak.

 

200

 

10

**

Zavjeti za siječanj i veljaču

260,00

   

11

8.4.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A.-travanj.

 

200

 

12

**

Zavjet za ožujak

115,00

   

13

siječanj

Rad sa starijima u siječnju - Mara i Kristina - gorivo

   

65

14

**

Obilazak u župi - darovi

   

80

15

**

Pomoć djeci Željka Martinovića

   

78

16

veljača

Obilazak stariji - darovi

   

80

17

**

Obilazak stariji - darovi

   

80

18

ožujak

Obilazak stariji - darovi

   

140

19

**

Djeci Željaka Martinovića

   

97

20

**

Intervincija Župnika u domu Senior pred Uskrs

   

150

21

27.3.

Za gorivo - samaritanci

   

80

22

16.4.

Obilazak u župi - darovi

   

80

23

10.5.

Zavjet za travanj

145,00

   

24

11.5.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A.-svibanj

 

200

 

25

14. 5.

Obilazak u Župi - darovi

   

80

26

15.6.

Obilazak u Župi - darovi

   

120

27

16.5.

Lukač Bono i Mara pokoloni djeci prvopričesnicima 300

300,00

 

300

28

**

Protrkić Antun

100,00

   

29

**

Agatić Anto Roke

100,00

   

30

11.6.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A.-lipanj

 

200

 

31

2.7.

Obilazk Dom Senior

   

120

32

9.7.

Gorivo samaritanci

   

70

33

9.7.

Sijalica za auto

   

35

34

14. 7.

Obilazk - darovi

   

100

35

6.7.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A.-srpanj

 

200

 

36

***

Caritativna Djelatnost Župnika

   

100

37

25.7.

Čičak Julijana

100,00

   

38

**

Čančar Jakov Joze

200,00

   

39

27.7.

Stanić Manda - pomoć - bolnica

   

200

40

13.8.

Lukić Luka Zlatka

200,00

   

41

22.8.

Zavjeti za svibanj, lipanj, srpanj

320,00

   

42

**

Martinović Blaž

50,00

   

43

**

Marić Slavko

150,00

   

44

**

Lukač Ilija Ive

50,00

   

45

3.9.

Obilazak u Župi

   

100

46

13.9.

Gorivo samaritanci

   

50

47

17.9.

Obilazak dom Senior

   

150

48

24.9.

Obilazak u Župi

   

94,27

49

**

Kovačević Ivo Joze

50,00

   

50

**

Popić Dragan Filipa

50,00

   

51

 

Pojedinačni darovi Župinka 7.8.9. mj.

   

235

52

**

Zavjeti za kolovoz i rujan

160,00

   

53

**

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A.-kolov.

 

200

 

54

19.9.

Preuzele za rad na terenu Mara Lukač i Kristina A. rujan.

 

200

 

55

***

Dar siromašnim studentima

   

200

56

19. 11.

Preuzele Kristina i Ružica Agatić za studeni

 

200

 

57

3.12.

Obilazak Kristina i Ružica

   

49,3

58

**

Obilazak Kristina i Ružica

   

23,43

59

16.12.

Katić Anica Ive

50,00

   

60

26.12.

Zavjeti listopad -studeni i prosinac

310,00

   
           

Ukupno ulaz u 2021.

3752,28

   

Ukupno preuzeto novca iz fondacije u 2021. Mara i Kristina

 

2000,00

 

Uukupan izlaz u 2021.

   

2957,00