Djelovanje Caritasa u župi 2019.

FONDACIJA CARITASA U 2019.

     

1

1.1.

Prenos sredstava iz 2018.

 

9.464,13

izlaz

2

siječanj

Kovačević Stejpan Ante

 

495,00

 

3

**

Instalogradnja ž.

 

500,00

 

4

**

Vukoje Stipe ž.

 

245,00

 

5

4. 2.

Za obroke socijale za siječanj

   

295,00

6

siječanj

Suđe za kuhinju

   

106,00

7

**

Nadokupa bonbona

   

85,00

8

 

2 dnevnice za rad u 12. m.

   

36,00

9

 

Za djecu Željka Martinovića

   

200,00

10

 

Lijekovi Ilija Pandurević

   

46,00

11

 

Lijekovi Ivo Švalj

   

49,00

12

5.1.

Prebačeno na investicije sam.kuh. (9000 Spom.i rč. 750)

 

9745,00

13

 

Pretplata ŠIMIĆ MATE za 12. m. 2018. i 1.m.2019.

 

600,00

 

14

veljača

Storno smrt roditelja - vraćeno 28.2.2019. Mati pl. Župnik

 

600,00

15

veljača

Uplate Anđe Glavaš donacija za Caritas (rč.)

 

330,00

 

16

ožujak

Vraćeno Župniku 1.ožujka 2019. od storna 600 (dug Žup. 270)

330,00

17

7. ožujka

Potraživanja od Spomenke sa 7. ožujkom 2019.

     
   

270,00 + razlika u fondaciji ulaza i izlaza 142,00 ukupno 412,00

 
 

17. 3.

Fondacija Caritasa finacirala soc. za veljaču

   

376,00

   

Agatić Anto (Mojsije)

 

50,00

 
 

veljača

Lijekovi Pandurević Ilija

   

43,00

 

vaeljača

Lijekovi Suvalj Ivo

   

49,00

 

17.3.

Radionica prihod iz 2018.

 

390,00

 

Izdano sredstava po odobrenju Župnika

   

11960,00

Akumulacija sredstava u Caritasu

 

12.074,13

 

Stanje 17.3. 2019. Negativna razlika - potraživanja su 114,13 + 270 dug župniku iz stavke (16) = 384 KM

Negativan saldo od 384,00 izmiren prema Župi

     
           
           
           

FONDACIJA CARITASA OD 7.3.2019.

     

Daljni pastoralno-caritativni rad u Župi preuzele: Mara Lukač Bone i Kristina Agatić Pave

       

ulaz

izlaz

1

7. ožujka

Zavjeti za siječanj

Mara i K.

240

 

2

9.ožujka

Zavjeti za veljaču

 

280

 

3

20. 3.

Preuzele 200 KM - ožujak

200

   

4

27.3.

Gorivo za rad na terenu

   

44,99

5

27.3.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

20

6

29.3.

Akumulator za auto

   

141

7

1.4.

Preuzele 200 KM - travanj

200

   

8

1.4.

Zavjet za ožujak

 

243

 

9

2.4.

Obilazak Dom Senior

   

20

10

5.4.

Obilazak Dom Kovčić

   

20

11

 

Vanredna intervencija u obitelji s malom djecom

   

20

12

8.4.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

20

13

 

Kod ispovijedi u Domu

   

20

14

15.4.

Darovi za bolesnike u Domu kod ispvijedi za Uskrs

 

100

15

16.4.

Darovi za bolesnike u obiteljima

   

125

16

5.5.

Preuzela - Mara za svibanj 200 KM

200

   

17

**

Zavjeti za travanj

 

245

 

18

8.5.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

20

19

13.5.

Gorivo za rad na terenu

   

50

20

14.5.

Obilazak Dom Senior

   

40

21

15.svi

Obilazak Dom Kovčić

   

30

22

29.5.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

25

23

**

Vanredna intervencija u obitelji s malom djecom

     

24

5.6.

Preuzela - Mara za lipanj 200 KM

200

   

25

3.6.

Zavjet za svibanj

 

194

 

26

7.7.

Preuzela Mara za srpanj

200

   

27

8.7.

Zavjet za lipanj

 

236

 

28

4.8.

Preuzela Mara za kolovoz

200

   

28

8.9.

Preuzela Mara za rujan

200

   

29

8.8.

Zavjet za srpanj

 

245

 

30

8.9.

Zavjet za kolovoz

 

197

 

31

8.10.

Zavjet za listopad

 

215

 

32

**

Preuzela Mara za listopad

200

   

33

5.6.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

40

34

**

Obilazak Doma senior

   

40

35

12.6.

Obilazak doma u Dubici

   

40

36

srpanj

Marici Čančar za pomoć -oluja krov

   

200

37

3.7.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

40

38

10.7.

Obilazak doma u Dubici

   

45

39

24. 7.

Obilazak Doma Senior

   

45

40

2.8.

Gorivo za rad na terenu

   

63,98

41

11.9.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

40

42

18.9.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

20

43

19.9.

Za obitelj Željka Martinovića

   

55,25

44

27.9.

Obilazak doma u Dubici

   

40

45

2.10.

Obilazak Dom Senior

   

50

46

8.10.

Za gorivo

   

82,99

47

11.10.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

30

48

13.11.

Obilazak u Župi starijih osamljenih

   

30

49

15.11.

Obilazak Dom Senior

   

50

50

19.11.

Obilazak Dom Kovčić

   

40

51

29.11.

Ob ilazak u Župi

   

40

52

10.11.

Za studeni preuzela Mara

200

   

53

Prosinac

Za prosinac preuzela Mara

200

   

54

**

Za studeni zavjet

 

230

 

55

3.12.

Za gorivo

   

69,99

56

9.12.

Obilazk u Župi

   

30

57

10.12.

Obilazk Dom Senior

   

73,75

58

17.12.

Obilazk Dom Kovčić

   

47,2

59

19.12.

Za obitelj Željka Martinovića

   

93,35

60

22.12.

Za prosinac zavjet -caritas

 

235

 

A83:F96A81:F96A79:F96A77:F96A42:F96

     

Akumulacija sredstava u Caritasu

 

2560

 

Preuzimanje iz Fondacije

2000

   

Izdano sredstava po odobrenju Župnika

   

2002,5

Saldo u Caritasu za 2019. pozitivan 560,00

     
           
           

siječanj2019-samaritanskakuhinja

 

ulaz

izlaz

1

siječanj

Potrošnjakuhinje

   

1005,00

2

 

IvankovićMato

 

150,00

 

3

 

UdovčićLucija

 

150,00

 

4

 

JovićFinka

 

150,00

 

5

 

TopolovacKaja

 

150,00

 

6

 

RadošAnđa

 

150,00

 

7

 

MikulićJanja

 

100,00

 

8

 

UdovičićIvan

 

150,00

 

9

 

PetrićAndija

 

150,00

 

10

 

ČolićMarija

 

150,00

 

11

 

fraMijo

 

100,00

 

12

 

Plaća

   

300,00

13

 

Gorivo

   

270,00

14

 

Telefon

   

30,00

15

 

Režije: struja i smeće

   

90,00

16

 

Pero i Klara Radić - 60 obroka

     

17

 

Dujak Jago i Kata 60 obroka

     

18

 

Pandurević Ilija 30 obroka

     

19

 

Rajković Sara - 30 obroka

     

Ukupan ulaz za siječanj

 

1400,00

 

Ukupno ulaz za siječanj 260 x 5 = 1300

     

Ukupan izlaz za siječanj soc. 180 x 3,85

     

Ukupno dano za hranu i usluge u siječnju (obroka 440 x 3,85)

 

1695,00

Fondacij Caritasa finacirala socijalu iz akumulacije za siječanj

 

295,00

 

Ulaz za siječanj

   

1695,00

 

veljača - samaritanska kuhinja

     

1

veljača

Potrošnja kuhinje

   

908,00

2

 

Jović Finka

 

150,00

 

3

 

Udovčić Ivan

 

150,00

 

4

 

Ivanković Mato

 

150,00

 

5

 

Radoš Anđa

 

125,00

 

6

 

Mikulić Janja

 

70,00

 

7

 

Kaja Barišić

 

150,00

 

8

 

Andrija Petrić

 

150,00

 

9

 

Jazvić Ana

 

150,00

 

10

 

fra Mijo

 

100,00

 

11

 

Plaća

   

300,00

12

 

Telefon

   

98,00

13

 

Gorivo

   

265,00

14

 

Pero i Klara Radić 60 obroka

     

15

 

Kata i Janja Dujak 60 obroka

     

16

 

Rajković Sara 30 obroka

     

17

 

Pandurević Ilija 30 obroka

     

Ukupno ulaz za veljaču

 

1195,00

 

Ukupno ulaz za veljaču 219x5=1095

     

Ukupno izlaz za veljaču soc. ( 180 x 3,93)

     

Ukupno dano za hranu i usluge u veljači obroka (399 x 3,93)

 

1571,00

Fondacija Caritasa financirala razliku iz akumulacije za veljaču

 

376,00

 

Ulaz za veljaču

   

1571,00

 
           

SPOMENKA IVANKOVIĆ svojom odlukom PRESTALA S RADOM 7. OŽUJKA 2019.