Zašto 'istine' vrlo često nisu za javnost, i je li problem u istini, ili u moćnicima ovoga svijeta

Dvanaesta nedjelja kroz godinu 2022-c

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: „Što govori svijet, tko sam ja?“
Odgovori su bili različiti:
Možda Ilija, ili Ivan Krstitelj ili neki od drevnih proroka.

No, Isusa je zanimalo: što kažu sami učenici?
Petar je prihvatio upit i rekao: „Ti si Krist –Pomazanik Božji“.

         Točno, ali to nije sve - danas vam nadopunjam tu istinu, ali ova Istina još nije za javnost, kaže Isus, jer u njoj postoji težak i mučan sadržaj.
„Sin čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.“

Za ovako težak Put treba i VELIKI KARAKTER.
         A sad Isus govori kakvi bi trebali biti njegovi apostoli i svi oni koji ga žele slijediti:
„Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.“

I za ovako težak put treba VELIKI KARAKTER.
Postavlja se pitanje, što je i kakav je “veliki karakter“ ?       

Iz života Isusova i života apostola i mnogih onih koji su sve do danas odgovorili životom hodajući Putem Krista, možemo dati odgovor.

Drugog puta nema, moramo životom odgovoriti svome Gospodinu, tko je on za mene!

          Mnogi danas s divljenjem gledaju Krista a da ipak ne mogu reći tko je on.
Kako li je tek teško dati odgovor tko sam „ ja“; tko „ti“, ako već ne znam tko je Krist. Tko je Veliki uzor, tko je Put, Istina i Život za mene, za Tebe?

         Tko je od nas „veliki karakter“?

A ako ne znam tko je i kakav je Krist, kako ću znati tko sam i kakav sam ja ili ti?

Možda je isto pitanje postavio sebi i pisac današnjega Psalma(63).
„O Bože, ti si Bog moj;
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.“

Dugo vremena sam razmišljao zašto i suha i žedna i bezvodna. Da zemlja može biti suha, ali ima života i još uvijek je zemlja, da može biti žedna, ali još uvijek je zemlja i nosi život, ali kad je bezvodna, ona više nije zemlja jer ona nema života, jer bez vode života nema.

Upravo tako Bože, tebe mogu ne poznavati, nedovoljno ljubiti, biti suh kao zemlja, ili biti žedan pa čeznem za vodom, ali bez Tebe Gospodine i moj život je bez života. Dobar dan tugo od života.

Tek sada ima puni sadržaj nastavak molitve Psalmiste kad kaže:

„Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja tebi privija.
Desnica me tvoja drži.“

             Iz ove molitve se vidi da nitko neće moći razumjeti Krista i dati odgovor tko je Krist, ako ga Otac ne prosvijetli. On sam podiže veo s Otajstva svoje osobe.

Ukazuje na to svojim riječima prorok Zaharija (12,10-11) danas u prvom čitanju: „Gledat će onoga koga su proboli“.
I to je Isus u današnjem Evanđelju proročanski rekao za svoju osobu, i
 svoje poslanje.
I to je Isus.
Prvi će nositi križ – i danomice ga treba slijediti, i to je Kristov apostol.

A sv. Pavao kaže:
„Doista, koji god ste u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste“ – hoće reći zaodjenuste se njegovom mukom, njegovom smrću.
           Budući da je kršten u smrti Kristovoj, kršćanin mora živjeti prema slici njegovoj.

           A Krist je prije svega bio „vičan boli“ i kao što je Gospodinova patnja i smrt prešla u radost uskrsnuća – tako će i kršćanin koji bude nosio križ – dok gubi vlastiti život – spasit će taj isti život kad se susretne s Kristom u vječnoj slavi uskrsnuća.

Da, lijepo je to Ivan evanđelista istaknuo Isusovim riječima:
"Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom“(Iv,10,27)

     Župnik