„Ne varajte se, Istina se ne da ismijavati, i što tko sije, to će i žeti!“

Sedma uskrsna nedjelja 2022-c

U kratkom izvještaju Djela apostolskih, o mučeničkoj smrti Svetoga Stjepana, predstavljen je temelj naše kršćanske vjere koju ispovijedamo u Apostolskom vjerovanju.
Poslušajmo...
U one dane: 
Stjepan pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa rečeEvo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu..... Gospodine Isuse, primi duh moj!“ (Dj 7, 55-60)

Stjepan toliko jasno ispovijeda vjeru u Presveto Trojstvo, koje u jedinstvu ima odnose  „duha ljubavi“ prema čovjeku.

U tako kratkom tekstu iskazani su dinamični i vječni odnosi u osobama Presvetoga Trojstva.

U iskazu „otvorenih nebesa“ potvrđen je vrhovni autoritet Stvoritelja, Otkupitelja i uzdržavatelja svega Stvorenoga.     

U riječima: „Gospodine Isuse, primi duh moj“ iskazana je vrijednost i dostojanstvo ljudskoga bića kao slike Božje.

U nešto opširnijoj Isusovoj molitvi, koju predstavlja Ivanovo Evanđelje čujemo: (Iv 17,20-26)  
Isus podiže oči k nebu i pomoli se
Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi... slavu koju ja imam dajem njima .... i ljubav kojom si mene ljubio da i njih ljubiš... i sve koje si mi dao želim da budu gdje sam ja...“

Zar ovdje nisu iskazani predivni odnosi Oca i Sina u koje Isus želi uvesti i sve one koji vjeruju u njega.

Na jedan divan, kratak, ali jezgrovit način približili smo se temeljnim istinama koje Bog po Sinu i Duhu Svetom svjedoči.

Ta istina nije ostala ne posvjedočena po iskazu na tisuće mučenika, a osobito veličanstveno to potvrđuje i Prvi Mučenik Sveti Stjepan.
Njemu sviće svjetlo vječnosti.

 

Čestitamo Sveti Stjepane, jer si dobro razumio biblijsku poruku:
„Ne varajte se, Bog se ne da ismijavati, i što tko sije, to će i žeti!“
Jasno je Stjepanu:

Isus je na križu umro za mene.

Platio je za moje grijehe!

Samo On može dati pravednost koja jedino vrijedi u Božjim očima!

Često mi to potvrđujemo i svojim riječima: „Bože, milostiv budi meni grešniku!“
Znao je Stjepan, a moramo i mi znati, 
da se u svakome od nas događa čudo već od samoga krštenja.
Poslušajmo prvo riječi Isusove„Ako se netko ne rodi od vode i Duha, taj ne može ući u Kraljevstvo Božje."

I tu se nema što dodati ili raspravljati! Kroz to veliko čudo Božje u krštenju, valja proći.

Valja se nanovo roditi, iz vode i Duha.

Ovdje je Bog u pravu.

Čovjek je grešno biće. A svetost i grešnost ne mogu zajedno, baš kao što se voda i ulje ne daju pomiješati.

Tom novom rođenju pripada vjera, jerNjegova me krv čisti od svakoga grijeha i njemu predajem život svoj.
I konačno, novo rođenje je, kad nam Duh Sveti kaže:

Sada si prihvaćen.

Sada si opečaćen.

Ali nanovo rođenje nije kraj, već početak osobne kršćanske vjere. Vjere u Spasitelja i Otkupitelja. Njegov glas je glas Prijatelja.
Odvija se novi život s Isusom.
A za Prijatelja moramo imati vremena. I često treba reći:
Gospodine Isuse s tobom danas želim razgovarati.
Danas želim obaviti mnogo toga. Molim te u svemu mi budi pri ruci.

Sačuvaj me od mene samoga.

Sačuvaj me od svih sila Zloga.

Sačuvaj me od grijeha.

Daj mi ljubavi za druge.

Daj mi Svetoga Duha.

Ti si kraj mene, znam da me čuješ.
Ja se ne želim samo zvati kršćaninom, ja to želim i biti.
Tebi se Gospodine želim radovati, kao što se i Ti raduješ meni.
Primi moj duh i daruj mu snagu svoga Duha.
Tebi se Gospodine želim radovati, jer znaš voljeti, znaš ljubiti.
Ja u tebi želim uživati. Ti si moj život učinio slobodnim.
Ja sam se u slobodi opredijelio za novo rođenje u Duhu Svetom.  
Ja sam kršćani!
Neka i meni 
svine svjetlo vječnosti!

             Župnik