Agnosticizam nije mudrost, nego napast za mudrost

Druga nedjelja po Uskrsu 2022. – c

Dragi braćo kršćani,
Uskrs je blagdan Života.

       Blagdan kada svaki kršćanin slavi spomendan svoga novoga rođenja.

       Blagdan kada se kršćanin po krstu „rodio od Boga“.

       To je blagdan u kojem svi oni koji su po krstu od Boga rođeni, osjećaju božansko porijeklo i nebesko posinstvo.

Taj čudesni život vjere u Boga kao Oca, Apostole stavlja u domenu nadzemaljskog.
Oni vjerom u Uskrslog čine divna mnoga čudesa.
A to će Sveti Pavao u Poslanici Rimljanima (8,31) lijepo izreći:
„Ako je Bog za nas, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje, glad, progosntvo, ili  moć?“
Budući da je kršćanin od Boga rođen:

       on mora snagom vjere živjeti tako, da ovaj svijet uzdiže, uskrišava.

On mora razumjeti Psalam (118) koji kliče: „Vječna je  ljubav njegova!“

I samo oni poznaju Vječnu njegovu ljubav koji živo vjeruju u Njega. (Papa Franjo)
U njemu je sve „blago mudrosti i znanja“ (Kol 2,3).
Ono što je Isus ljubio je neprevarljiva Istina, Put i Život.
I što je vjera dublja to je više duša oživljena, i ona nam pomaže da uskrsnuto, a skromno i jednostavno živimo.

Pavao je to potvrdio svojom veličanstvenom izjavom: „Pravednik živi od vjere“(Rim 1,17).
Iskustvo apostola Tome, koji je imao obrise „Agnostika“, jer nije htio vjerovati da je Gospodin Uskrsnuo i da se ukazao Apostolima, govori:

Toma traži dokaz kroz oči i ruke koje pipaju.

Toma ne pušta dušu kojoj  je Krist ranije podario i oči duše.

I zato mu Gospodin kaže„Stavi ovamo svoj prst, i vidi moje ruke, i pruži svoju ruku u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran!“ (Iv 20)
Tada je tek Toma shvatio i uzviknuo: „Gospodine moj i Bože moj!“
Da, reče mu Isus: 
„Povjerovao si, kad si me vidio: Blago onima, koji ne vide, a vjeruju.“
Snažna lekcija ljudskoj mudrosti i razumu!
Kao da je Isus htio reći:
Toma, sva tvoja nutrina treba uskrsnuti.
Toma
, uzdigni se 
iznad zemaljskog i vremenitog.
Toma, moraš biti slobodan i neovisan da možeš čuti glas svoje duše i svoga srca.
Tomauskrsnuće znači biti svjestan, da nam je Krist dušu preporodio, jer je oprostio sve grijehe.

Toma, uskrsnućem smo postali djeca Božjai mora nas zaokupiti radost da je Bog naš Otac.
Toma, ako si 
suuskrnuo s Kristom, onda traži ono što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Božje.
Toma, obuci se dakle kao 
izabranik Božji, sveti ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, strpljivost, ljubav... (Kol 3 i 4)
Toma, ako ne postaneš kao dijete (bezazlen) nećeš ući u 
kraljevstvo nebesko“ (Mt 18)
Toma, ovdje se radi o 
 (čistoći duše). Bog je nadahnuće tvoje duše. On je njezini potpisnik.
Toma
valja odbaciti svaku zlobu i lukavštinu, svaku zavist i klevetanje. Valja očistiti svoju dušu za bratsku ljubav i vjerovati svojoj braći.
Tomaova je milost dana duši, a duša mora roditi plodove Duha, a ne vinjagu.
Toma, uskrsli će biti s nama do konca svijeta, 
i to je Milost (veličanstveni Božji dar).
Toma, tko bude 
tebe slušao, sluša onoga koji je tebe poslao. (Lk 10)
Toma, zato valja nam biti 
razuman u vjeri.Vjera u uskrsnuće je početak Spasenja. Ona je korijen cijeloga kršćanskog mišljenja, prosuđivanja, djelovanja i života.
Toma, u kraljevstvo nebesko ulazi 
onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca (Mt 7).
Dragi Toma, svi smo mi ponekad Tome.
Svi smo mi pozvani na vjeru. Svi mi živimo po vjeri i iz vjere.
Upravo se zato svijet spotiče o nas kršćane.
Ali, Toma, tako to mora biti.

           Župnik