OBITELJ MARIJE I JOSIPA IMA KOZMIČKU ULOGU

Nedjelja Svete Obitelji 2017-b
Obitelj prema Objavi ima jasno korijenje .
Ona je od početka zamišljena kao slika Božja - Muško i žensko slika Božja.
Obitelj, jer je božanska ustanova, ima pravo na svoje blagoslove u svome Stvoritelju.
Ima pravo na svoju slobodu,
samostalnost i zaštićenost.
Odnosi unutar obitelji uvijek su zasnovani na ljubavi. Sve je u znaku dara, a ne trgovine.

 • Obitelj je država u malom, ili crkva u malom.
 • Velike i snažne obitelji obilježle su neka povjesna razdoblja.
 • Ali mnoge su i stradale zbog svoje prevelike moći i utjecaja.

Obitelj ima i ograničenja: Bog je rekao: evo ti sve, samo ovo stablo spoznaje dobra i zla ne diraj. Obitelj ako želi preživjeti sve bure i vremena mora živjeti Božji zakon.

 • Ako tako nije, ona se raspada.

Pogledajmo neke svetopisamske velike obitelji.

Obitelj Abrahama, Jakova, kralja Davida.

 • Uvijek su jake obitelji tvorile i jak narod.
 • Izraelski narod postaje opasan u Egiptu.
 • Imao je jake obitelji. Da bi oslabio njihovu snagu, Faraon ubija njihovu djecu.

A veliku je buru digla obitelj Josipa i Marije, Herod ubija dječake u Betlehemu i svoj okolici od dvije godine na niže.
Strašne zločinačke metode koristio da bi pribavio svojoj obitelji zaštitu.

 • Ono što je zanimljivo u povjesti spasenja, svakako je činjenica da Bog uvijek kada pravi zaokret u povijesti ulazi u obitelj i tu uzdiže snagu do potrebne razine i upravlja povješću na jedan zaista zanimljiv i čudesan način.
 • Uz mnoge druge obitelji, obitelj Marije i Josipa ima kozmičku ulogu.

Ona se zove sveta obitelj.

Jedno se ne da sakriti, a to je: kako Bog obitelji daje mnoge radosti čak do razine zemaljskog raja, ali nikada nije kod tih slavnih i svetih obitelji zaobišao i KRIŽ.

Pitamo se zašto?

 • Križ – označava žrtvu ili najveći mogući stupanj ljubavi.

 Treba znati da čovjek nije samo duhovno biće, kao što je to Bog, u kojem kao plod Duha postoji čista i sveta ljubav, nego kod čovjeka ima tijelo.
I potpun čovjek je tek Muško i žensko.

 • Da bi to sve bilo moguće održati u skladu i harmoniji čovjek mora razumjeti i žrtvu predanja i života za druge u obitelji, a time i bol i patnju.
 • Svaki Križ donosi plod, ako tako nije, on nije Križ na uskrsnuće, nego na propast.
 • Svaki križ je katarza, čišćenje duha do razine kada žrtva-bol-ljubav postaje čista i sveta. I tebi samoj mač će probosti dušu. Rekao je starac Šimun u hramu BDM.

Zaključimo: svakoj obitelji potrebna je što čistija i svetija ljubav. Ako tako nije onda svaki križ valja prihvatiti kao pročišćenje onoga što nije sveto.