Nije jednostavno raditi s čovjekom, kada mu slava udari u glavu (XI.tj.sub.)

Nije jednostavno raditi s čovjekom, kada mu slava udari u glavu  (XI.tj.sub.)

2 Ljet 24, 17-25:Jučer smo vidjeli iz Druge knjige o kraljevima, kako je u Južnom kraljevstvu Judeji došao mladi Jehu za kralja. Bio je jedini potomak Davidove loze, koji je poslije bezbožne kraljice Atalije, uz pomoć svećenika Joada uspio obnoviti savez s Jahvom i uništiti Baalov hram. Danas vidimo, kako to potvrđuje i Druga knjiga Ljetopisa. Nakon niza godina raskalašenosti , vratili su se štovanju jedinoga Boga, a pobrinuli su se i za obnovu Salomonovog hrama. Takvo je vladanje trajalo do smrti svećenika Joade. Poslije njegove smrti Joaša zavedu zli savjetnici, on ponovno uvede kult idola i dade ubiti proroka Zahariju, Jojadina sina, koji ga je prekoravao zbog izdaje Božjeg zakona. Joaša su porazili Aramejci iz Damaska, pa mu je kraj bio neizvjestan. Pogubljen je mučki na postelji od svoji dvorana. Treba istaknuti kako je Joaš nakon smrti svećenika Joade raščistio s klerikalnim savjetnicima i uveo svjetovne savjetnike koji su ga odveli u bezboštvo i propast. Uklanjao je one koji su mu spasili život. Moć i nadzor udarili su mu u glavu. Zaboravio je junačku privrženost prijatelja.Kako je radio tako je i završio.

Mt 6, 24-34:Isus i dalje ostavlja jasan stav čestitosti svoga učenika, i kaže: Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti.. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“. Kao da nije mogao biti ljepši primjer za ovakav stav Isusov, od primjera iz događaja koji je vezan za kralja Jehua. Isus ovdje ima i primjer društvenog statusa jednog roba i gospodara. Rob je potpuno vezan za gospodara. Sve njegove snage i sposobnosti pripadale su jednome gospodaru. Jednako i služenje Bogu traži svega čovjeka. Pretjerana briga oko zemaljskog života potječe od slabog pouzdanja u Boga, pravog Oca. Čovjek može izabrati na što će usmjeriti svoje srce. Može težiti za novcem i materijalnim probitkom, ili za Bogom i duhovnim dobrima. Ali ne može tražiti oboje. Svatko se mora odlučiti što će mu biti od prvotne važnosti. Oni koji postavljaju na prvo mjesto Boga, mogu biti sigurni da on zna za sve njihove potrebe i da neće propasti da ih opskrbi. Slobodni su od tjeskobnih briga.