Među plodovima Duha, najvažnija je ljubav, jedino se njome mijenja i izgrađuje svijet (23.tj.čet.)

Među plodovima Duha, najvažnija je ljubav, jedino se njome mijenja i izgrađuje svijet (23.tj.čet.)

Kol 3, 12-17: Kako bi kršćanstvo bilo pravilno shvaćeno, Pavao naglašava nadnaravne novosti kršćanskog života. Nije čudo da stalno naglašava da kršćani budu ono što jesu, nova stvorenja u Kristu. Kršćane na tom Putu drže evanđeoske kreposti koje proistječu kao snaga Duha. Pavao upozorava da samo znanje: što nešto znači, nije dovoljno, jer ga znanje može učiniti oholim i umišljenim, nego su važniji plodovi Duha-kreposti, a daleko najvažnija je ljubav kojom izgrađujemo druge. To je sveza savršenstva, jer tada mir upravlja srcima našim. Pavao zaista svoje vjernike poziva na posvećenost Isusu, koja uvijek stvara profinjen osjećaj brige za ljude krhke savjesti. Tako Pavao pomaže vjernicima da s naravne prakse življenja prelaze na vrhovni zakon kršćanskog života, a to je Ljubav. Kršćanin treba za uzor uzeti Kristov život, Kristovu ljubav i njegovo praštanje, jer njegova Riječ, je On sam, i ona formira čovjeka iznutra za njegovo djelovanje prema bližnjima. Srž kršćanskog života sastoji se u molitvi i zahvalnosti Bogu kao i u nesebičnoj ljubavi prema bližnjemu. Kršćanin je tako više zauzet davanjem negoli primanjem.

Lk 6, 27-38: Zbog moguće manipulacije, s načelima kršćanskog djelovanja koje Isus iznosi u svom Govoru „osam blaženstava“, danas Isus polazi od samog zakona Ljubavi kojega učenici trebaju poput Svevišnjeg živjeti, jer su i sami „sinovi Svevišnjeg“. Ljubav prema neprijateljima i slijediti iskazano Božje milosrđe, bio bi novi Put u ovome svijetu. Nasljedovati Krista i činiti dobro onima koji vas mrze, koji vas proklinju, koji vas zlostavljaju, zaista je velika novost jer se time dokida stari „zakon osvete“, koji je glasio: „Oko za oko, zub za zub...“ Uvodi se milosrdna ljubav kao vrhunsko načelo djelovanja. Ako tako nije, kaže Isus, vi ostajete u poganskom svijetu, a učenici Kristovi trebaju biti milosrdni kao što je milosrdan sam Bog Otac. Ljubav mora pokazati plodove dobrih djela.